Content marketing daje możliwość poznania predyspozycji

Pozycjonowanie stron Kraków
Częstym błędem podczas projektowania kampanii w oparciu o content marketing jest ignorowanie znaczenia kanałów, które docelowo posłużą do kontaktu z odbiorcą. Należy pamiętać, że content marketing nie tylko daje mPozycjonowanie stron Kraków .