Ogółem o poligrafii i naklejkach reklamowych

dą później powielone metodami poligraficznymi. Krócej mówiąc, termin ten oznacza komputerowe przygotowanie do druku. W tym znaczeniu termin ten dotyczy nie tylko fazy projek

Dodane: 28-03-2019 15:15
Ogółem o poligrafii i naklejkach reklamowych naklejki reklamowe Warszawa

DTP (ang

DTP (ang. desktop publishing – publikowanie zza biurka) – termin oznaczający pierwotnie ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi. Krócej mówiąc, termin ten oznacza komputerowe przygotowanie do druku. W tym znaczeniu termin ten dotyczy nie tylko fazy projek

© 2019 http://www.ksjan.warszawa.pl/