druk cyfrowy etykiet

desktop publishing – publikowanie zza biurka)

druk cyfrowy etykiet
DTP (ang.
desktop publishing – publikowanie zza biurka) – termin oznaczający pierwotnie ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi.
Krócej mówiąc, termin ten oznacza komputerowe przygotowanie do druku. W tym znaczeniu termin ten dotyczy nie tylko fazy projektowej, czyli tw.

Widok do druku:

druk cyfrowy etykiet